تنظیم میزان محتوای وعده های غذایی در بدنسازی

تنظیم میزان محتوای وعده های غذایی در بدنسازی

تنظیم میزان محتوای وعده های غذایی در بدنسازی: متناسب با رژیم غذایی کم کالری (دوران کات) و پر کالری (دوران حجم) خود وعده غدایی خود را تنظیم کنید. کاسه های کالباس و سوسیس با برنج و لوبیا [برنج ، لوبیا و سوسیس ترکیبی باورنکردنی است!] ⠀ از دست دادن وزن 360 کالری • نسخه کوچکتر…