اهمیت تمیرنات پا در بدنسازی

اهمیت تمیرنات پا در بدنسازی

تمرین پا در رشته های مختلف بدنسازی (بادی بیلدینگ ، فیزیک ، فیزیک کلاسیک، بادی کلاسیک) پا یکی از بزرگترین عضلات بدن است و از اهمیت زیادی برخوردار است اما در رشته ای مانند فیزیک امتیاز مثبتی برای ورزشکاران ندارد حتی در بعضی از اوقات اگر بیش از حد مجاز رشد کرده باشد امتیاز منفی…