خواص بادکش و حجامت برای بدنسازان

خواص بادکش و حجامت برای بدنسازان

خواص بادکش برای بدنسازان بادکش برای درمان بسیاری از مریضی ها و درد های مختلف مفید میباشد و هم چنین در ورزش بدنسازی بسیار مفید وضروری مباشد به گونه ای جزو طب سنتی ایرانی و اسلامی میباشد اما بساری از ورزشکاران خارجی قبل از مسابقات از این طب استفاده میکنند گویا آن ها نیز به…