مصرف الکل و ارتباط آن با بدنسازی

بدنسازان میتوانند نوشیدنی الکلی مصرف کنند یا خیر؟ مصرف الکل و ارتباط آن با بدنسازی: سوالی که درگیری ذهنی خیلی از افرادیه که تازه میخوان بدنسازی رو شروع کنن چه برای افزایش چگالی چه برای کاهش چربی! سازگاری میوفیبرهای عضلانی به تمرین رابطه مستقیمی با ریکاوری مناسب و رشد عضلات اسکلتی شما داره! در زمان…