داروهانقش داروهای آرام بخش و مخدر در بدنسازی

نقش داروهای آرام بخش و مخدر در بدنسازی:
آرام بخش ھا به دسته ای از داروھا گفته میشود که اثری آرام کننده داشته و اضطراب و تنش را کاھش میدھند. از این رو رانندگان اتومبیل ھای مسابقه و تیر اندازی و بلینگ و بیلیارد معمولا بیشتر از این قبیل داروھا استفاده میکنند.
آرام بخش ھا از تپش قلب جلوگیری کرده و ترس و ھیجانات بی دلیل آغاز مسابقات را از بین میبرد و از فشار ھای عصبی وارد بر ورزشکار میکاھد. آرام بخش ھای اساسی عبارتند از فنوتیازین ھا (مثل تری فلو پرازین) و ھاروپریدول که در پزشکی برای درمان اختلالات شدید روانی به کار میروند.
نقش داروهای آرام بخش و مخدر در بدنسازی
آرام بخش ھای فرعی که اثرات ضعیف تر دارند ھمچون بنزو دیازپین ھا ( مثل : دیازپام ) برای درمان اضطراب و تنش ھای گوناگون بکار میروند و بیشتر توسط ورزشکاران به کار گرفته میشوند.خواب آلودگی و سرگیجھ معمولا از اثرات جانبی آنھا در مصرف با دوز بالاست و ھمچنین با مصرف مداوم آنھا شخص دچار وابستگی به دارو (اعتیاد به مصرف داروی فوق ) می گردد .
مواد مخدر مواد شیمیایی ھستند که با تاثیر بر روی سیستم عصبی بدن باعث ایجاد منگی و عدم حساسیت شده و در نتیجه در پزشکی برای تاثیر درد زدایی که احساس ھای درد مداوم را کاھش میدھد مورد استفاده قرارمیگیرند. این مواد که از مشتقات مولفین میباشند با مصرف فرد دچار حالت سرخوشی و ناشگی میکند البته تاثیر آن زود گذر بوده و بعد از اتمام تاثیر باعث ایجاد حالت یاس و سرخوردگی میگردد.
شخص پس از مدتی مصرف دچار وابستگی به داروی فوق (معتاد) میشود. و با قطع دارو دچار سندروم ھای محرومیت شدید و غیر قابل تحملی میگردد. که از جمله بی اشتھایی و اختشاش شعور و افسردگی و احساس درد و ناراحتی شدید جسمانی و غیره.
دیگر با باب سخن را در مورد بدبختی ھای خانمان سوزی که فرد با اعتیاد به مرفین و دیگر مشتقات افیونی پیدا میکند کوتاه میکنیم و تنھا به این جمله بسنده میکنیم :هیچ سرخوشی بالاتر از سلامتی نیست.
نقش داروهای آرام بخش و مخدر در بدنسازی
حالا بریم سراغ اصل موضوع که چطور میشود که یک جوان ورزشکارمعتاد بشود ؟ بله ممکنه!
برخی از ورزشکاران رشته ھای قدرتی مثل : وزنه برداری و کشتی و بدنسازی و پاورلیفتینگ برای کاھش درد در نواحی مختلف بدن که به علت فعالیت ھای سنگین بدنی در آنھا بوجود می اید که به توصیه برخی رقیبان و دشمنان در جلد دوست توصیه ھایی راجع به داروی متادون که از انواع داروھای درد زدا و اعتیاد آور است را میشنوند که :با مصرف داروی فوق میتوانند این درد ناشی از فعالیت سنگین ورزشی راکاھش داده و حتی با این احساس عدم درد در بدن میتوانند گستره فعالیت ھای خود را گسترش داده و با خیال راحت سنگین تر و سنگین تر ورزش کرده و دیگر خیالشان از درد ھای ماھیچه ای و مفاصل و غیره راحت باشد.
متادون دارویی است که بر سیستم اعصاب مرکزی تاثیر گذاشته و باعث عدم احساس درد میگردد تا جایی که ورزشکار حتی ممکن است دردھای پارگی ھای عضلانی و غیره را نیز حین تمرین حس نکند و با خیال راحت به کار خود ادامه دھد!ولی ای کاش کار به ھمین جا یعنی آسیب ھای بدنی با مصرف متادون ختم میشد زیرا با مصرف متادون بدن به دوز مصرفی پس از مدتی عادت کرده و دارو بی تاثیر میگردد و ورزشکار ناچار است دوز دارو را افزایش دھد و این روند افزایشی کم کم ادامه پیدا میکند و کار به جایی میرسد که باید رفت سراغ یک داروی ضد درد قوی تر و اینجاست که ورزشکار به معتادی بدل میگردد و معمولا ھروئین و مورفین جای متادون را گرفته و اعتیاد جای سلامتی را خواھد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر