استروئید و کارایی آن در بدن انسان

استروئید و کارایی آن در بدن انسان

استروئید و کارایی آن در بدن انسان: این مقاله در ارتباط با استروئید و کارایی آن در بدن انسان است استروئید در حقیقت نوعی چربی است ۴ حلقه کربنی تقسیم می شود که یکی از آنها سیکلوپنتان و سه تا از آنها سیکلوهگزان هست فرق بین استروئید ها را در گونه هایی که به این…